LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

#ปลื้มในบุญ

#ปลื้มในบุญ

Public posts and posts from your friends and groups that contain this tag

🇺🇸พิธีอุทิศส่วนกุศล (Dedication of Merits)

❇วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562
🕰(Saturday, September 21, 2019)

🌺การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษหรือญาติพี่น้อง ที่ละจากโลกไปแล้ว ถือเป็นการทำบุญใหญ่อย่างหนึ่ง เพราะเป็นการเติมกำลังบุญให้กับผู้เสียชีวิตได้เดินทางสู่สุคติภูมิอย่างปลอดภัย

🌺ในการนี้ พ่อตุ้ม - กัลฯ ภูโขง - กัลฯ สีหอม นันทวงษา และคณะญาติ ได้ปรารภเหตุเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของการจากไปของคุณแม่ Lath Nanthavongsa จึงได้อาราธนานิมนต์คณะสงฆ์จากวัดอโนก้าธรรมาราม และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตา มาสวดพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญบุญทอดผ้าบังสุกุล เพื่อส่งบุญให้กับคุณแม่

🌕The merits we dedicate are from our good deeds, altruistic thoughts, and pure mind. We dedicate the merits to all sentient beings. This, along with good conditions, will help their positive karma develop into a positive effect.

🇺🇸วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ขอน้อมนำบุญในวันนี้มาฝากกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก🙏🙏🙏

💻ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
ได้ที่เพจ Facebook :
Minnesota Meditation Center USA
https://m.facebook.com/Minnesota-Meditation-Center-USA-222165264939797/

📲Line@ ข่าวบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
https://line.me/R/ti/p/%40lad0723c
id : lad0723c

#วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
#MinnesotaMeditationCenter
#ข่าวบุญใจสว่าง
#ปลื้มในบุญ
#สู้ด้วยบุญ
#boonnews
#Winnews.tv
#gbnUS
#USdhamma
...See more

  • 2 shares

Log in to write a comment

🇺🇸โครงการอบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมี ปีที่ 3

❇วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562
🕰(Saturday, September 21, 2019)

💎กิจกรรมภาคบ่าย เริ่มเวลา 15:00 น.

🌕พระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัย
🌕ปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย
🌕แสดงธรรมโดย พระปฏิภาณ ชวทีโป
🌕ฟังธรรมหัวข้อ
“ สีลมัย บุญกิริยาวัตถุ ” (ทำบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดี มีระเบียบวินัย)
🌕พระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัย
🌕สาธุชนน้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมพระอาจารย์
🌕พระอาจารย์มอบพระของขวัญที่ระลึกให้กับสาธุชนที่มาร่วมฟังธรรมในวันนี้
🌕ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

🙏สาธุชนร่วมอบรมและฟังธรรม รวม 8 ท่าน

🅾️ธัมมัสสวนมัย คือ บุญที่เกิดจากการฟังธรรม ที่จัดเป็นบุญเพราะช่วยให้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง “สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ” ถ้าตั้งใจฟังธรรมย่อมได้ปัญญา ปัญญาอันเกิดจากจิตที่ผ่องใสจะนำไปสู่การคิดถูก พูดถูก ทำถูก คนที่ฟังธรรมเป็นประจำ ไม่ว่าจากการฟังเทป วิทยุ หรือจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง การอ่านหนังสือธรรมะ ล้วนจัดอยู่ในธัมมัสสวนมัยทั้งสิ้น

🅾️การฟังธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิต ยิ่งกว่าความรู้ทางโลกที่ร่ำเรียนมา เพราะจะทำให้เกิดดวงปัญญาสว่างไสว สามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ทำให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากอบายภูมิ มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไป และถ้าจะให้ได้ประโยชน์มากจากการฟังธรรม ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังจริง ๆ มุ่งฟังเอาเนื้อหาสาระเพื่อนำไปปฏิบัติ บุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมจึงจะบังเกิดขึ้น

🇺🇸วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ขอน้อมนำบุญในวันนี้มาฝากกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก🙏🙏🙏

💻ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
ได้ที่เพจ Facebook :
Minnesota Meditation Center USA
https://m.facebook.com/Minnesota-Meditation-Center-USA-222165264939797/

📲Line@ ข่าวบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
https://line.me/R/ti/p/%40lad0723c
id : lad0723c

#วัดพระธรรมกาย
#WatPhraDhammakaya
#วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
#MinnesotaMeditationCenter
#โครงการอบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมีปีที่3
#ธัมมัสสวนมัย
#ข่าวบุญใจสว่าง
#ปลื้มในบุญ
#สู้ด้วยบุญ
#boonnews
#Winnews.tv
#gbnUS
#USdhamma
...See more

  • 8 shares

Log in to write a comment

🇺🇸โครงการอบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมี ปีที่ 3

🎉กำหนดการอบรมประจำเดือนกันยายน วันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ.2562

❇วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562
🕰(Friday, September 20, 2019)

💎กิจกรรมภาคค่ำ เริ่มเวลา 18:30 น.

🌕พระอาจารย์ศิริชัย ทานวโร นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น,สวดสรรเสริญพระธรรมกาย
🌕ปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย
🌕แสดงธรรมโดย พระมหาวิสูตร นนฺทมิตฺโต ปธ.4
🌕ฟังธรรมหัวข้อ
“ ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ ” (ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ)
🌕พระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัย
🌕สาธุชนน้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมพระอาจารย์
🌕พระอาจารย์มอบพระของขวัญที่ระลึกให้กับสาธุชนที่มาร่วมฟังธรรมในวันนี้
🌕พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่และสาธุชนร่วมทำความดีสากลเก็บเก้าอี้โต๊ะและอุปกรณ์งานอบรม

🙏สาธุชนร่วมอบรมและฟังธรรม รวม 11 ท่าน

🅾️ธัมมัสสวนมัย คือ บุญที่เกิดจากการฟังธรรม ที่จัดเป็นบุญเพราะช่วยให้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง “สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ” ถ้าตั้งใจฟังธรรมย่อมได้ปัญญา ปัญญาอันเกิดจากจิตที่ผ่องใสจะนำไปสู่การคิดถูก พูดถูก ทำถูก คนที่ฟังธรรมเป็นประจำ ไม่ว่าจากการฟังเทป วิทยุ หรือจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง การอ่านหนังสือธรรมะ ล้วนจัดอยู่ในธัมมัสสวนมัยทั้งสิ้น

🅾️การฟังธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิต ยิ่งกว่าความรู้ทางโลกที่ร่ำเรียนมา เพราะจะทำให้เกิดดวงปัญญาสว่างไสว สามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ทำให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากอบายภูมิ มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไป และถ้าจะให้ได้ประโยชน์มากจากการฟังธรรม ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังจริง ๆ มุ่งฟังเอาเนื้อหาสาระเพื่อนำไปปฏิบัติ บุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมจึงจะบังเกิดขึ้น

🇺🇸วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ขอน้อมนำบุญในวันนี้มาฝากกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก🙏🙏🙏

💻ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
ได้ที่เพจ Facebook :
Minnesota Meditation Center USA
https://m.facebook.com/Minnesota-Meditation-Center-USA-222165264939797/

📲Line@ ข่าวบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
https://line.me/R/ti/p/%40lad0723c
id : lad0723c

#วัดพระธรรมกาย
#WatPhraDhammakaya
#วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
#MinnesotaMeditationCenter
#โครงการอบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมีปีที่3
#ธัมมัสสวนมัย
#ข่าวบุญใจสว่าง
#ปลื้มในบุญ
#สู้ด้วยบุญ
#boonnews
#Winnews.tv
#gbnUS
#USdhamma
...See more

  • 10 shares

Log in to write a comment

🇺🇸กำหนดการอบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมี ปีที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2562

🎊รุ่นที่ 9 อบรมระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน
(September 20-22)

🌕อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการนี้
🅾️ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 
🅾️ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว
🅾️ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ 
🅾️ย่อมทำความเห็นให้ตรง 
🅾️จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส

💻ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
ได้ที่เพจ Facebook :
Minnesota Meditation Center USA
https://m.facebook.com/Minnesota-Meditation-Center-USA-222165264939797/

📲Line@ ข่าวบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
https://line.me/R/ti/p/%40lad0723c
id : lad0723c

#วัดพระธรรมกาย
#WatPhraDhammakaya
#วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
#MinnesotaMeditationCenter
#โครงการอบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมีปีที่3
#ข่าวบุญใจสว่าง
#ปลื้มในบุญ
#สู้ด้วยบุญ
#boonnews
#Winnews.tv
#gbnUS
#USdhamma
...See more

  • 5 shares

Log in to write a comment

🇺🇸กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ (Sunday Services)

❇วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562
🕰(Sunday, September 15, 2019)

💦💦PART 2🐟🐠🐡

💎กิจกรรมปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ณ แม่น้ํามิสซิสซิปปี้ มินเนโซตา

💦💧อานิสงส์การปล่อยปลา🐠🐟🐡

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้
2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน
5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

🐟🐠Virtue of Fish Release
1. Be a person to life Would have a long life, safe, happy, and as long as the life has not expired, that person will not have any karma to cut
2. Animals that have been released from prison As for those who gave life to animals as alms,Would naturally have received his rapture
3. Life-giving givers of animals They would only find friends without enemies.
4. Rescuing all beings out of prison can result in their release from the device. Bound Both rough and divine, of the devil at once
5. Helping animals live independently As access to dharma And access to Nirvana Which is a land of true happiness that is truly free

🇺🇸วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ขอน้อมนำบุญในวันนี้มาฝากกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก🙏🙏🙏

💻ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
ได้ที่เพจ Facebook :
Minnesota Meditation Center USA
https://m.facebook.com/Minnesota-Meditation-Center-USA-222165264939797/

📲Line@ ข่าวบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
https://line.me/R/ti/p/%40lad0723c
id : lad0723c

#วัดพระธรรมกาย
#WatPhraDhammakaya
#งานบุญวันอาทิตย์
#ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
#วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
#MinnesotaMeditationCenter
#ข่าวบุญใจสว่าง
#ปลื้มในบุญ
#สู้ด้วยบุญ
#boonnews
#Winnews.tv
#gbnUS
#USdhamma
...See more

  • 4 shares

Log in to write a comment

🇺🇸กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ (Sunday Services)

❇วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562
🕰(Sunday, September 15, 2019)

💎พิธีกรรมภาคสาย เริ่มเวลา 9:30 น.

🌕ประธานสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี , สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย
🌕พิธีอาราธนาศีล 5
🌕พิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมี กัลฯ มณีจันทร์ - กัลฯ กาวัน สีสมนึก เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
🌕ประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
🌕พิธีถวายกองบุญอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อการปฏิสังขรณ์ โดยมี กัลฯ ผาสุก เอื้อโภสิณธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
🌕พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ร่วมกล่าวคำถวาย
🌕คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดบทถวายพรพระ
🌕ประธานบุญพิธีน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์
🌕สาธุชนน้อมถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และปัจจัยร่วมบุญกองทุนต่างๆ
🌕ประธานสงฆ์ให้ข้อคิดในการสร้างบารมี , แจ้งข่าวบุญ และให้พร
🌕ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน , พิธีตักบาตร , ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

💎พิธีกรรมภาคบ่าย เริ่มเวลา 12:50 น.

🌕พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่และสาธุชนเดินทางไปปล่อยปลาร่วมกันที่แม่น้ํามิสซิสซิปปี้

💦💧🐟🐠ติดตามภาพงานบุญปล่อยปลาได้ใน Part2

🐟🐠Virtue of Fish Release
1. Be a person to life Would have a long life, safe, happy, and as long as the life has not expired, that person will not have any karma to cut
2. Animals that have been released from prison As for those who gave life to animals as alms,Would naturally have received his rapture
3. Life-giving givers of animals They would only find friends without enemies.
4. Rescuing all beings out of prison can result in their release from the device. Bound Both rough and divine, of the devil at once
5. Helping animals live independently As access to dharma And access to Nirvana Which is a land of true happiness that is truly free

🇺🇸วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ขอน้อมนำบุญในวันนี้มาฝากกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก🙏🙏🙏

💻ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
ได้ที่เพจ Facebook :
Minnesota Meditation Center USA
https://m.facebook.com/Minnesota-Meditation-Center-USA-222165264939797/

📲Line@ ข่าวบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
https://line.me/R/ti/p/%40lad0723c
id : lad0723c

#วัดพระธรรมกาย
#WatPhraDhammakaya
#งานบุญวันอาทิตย์
#ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
#วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
#MinnesotaMeditationCenter
#ข่าวบุญใจสว่าง
#ปลื้มในบุญ
#สู้ด้วยบุญ
#boonnews
#Winnews.tv
#gbnUS
#USdhamma
...See more

  • 5 shares

Log in to write a comment

🇺🇸กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ (Sunday Services)

❇วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562
🕰(Sunday, September 15, 2019)

💦💦PART 2🐟🐠🐡

💎กิจกรรมปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ณ แม่น้ํามิสซิสซิปปี้ มินเนโซตา

💦💧อานิสงส์การปล่อยปลา🐠🐟🐡

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้
2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน
5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

🐟🐠Virtue of Fish Release
1. Be a person to life Would have a long life, safe, happy, and as long as the life has not expired, that person will not have any karma to cut
2. Animals that have been released from prison As for those who gave life to animals as alms,Would naturally have received his rapture
3. Life-giving givers of animals They would only find friends without enemies.
4. Rescuing all beings out of prison can result in their release from the device. Bound Both rough and divine, of the devil at once
5. Helping animals live independently As access to dharma And access to Nirvana Which is a land of true happiness that is truly free

🇺🇸วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ขอน้อมนำบุญในวันนี้มาฝากกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก🙏🙏🙏

💻ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
ได้ที่เพจ Facebook :
Minnesota Meditation Center USA
https://m.facebook.com/Minnesota-Meditation-Center-USA-222165264939797/

📲Line@ ข่าวบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
https://line.me/R/ti/p/%40lad0723c
id : lad0723c

#วัดพระธรรมกาย
#WatPhraDhammakaya
#งานบุญวันอาทิตย์
#ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
#วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
#MinnesotaMeditationCenter
#ข่าวบุญใจสว่าง
#ปลื้มในบุญ
#สู้ด้วยบุญ
#boonnews
#Winnews.tv
#gbnUS
#USdhamma
...See more

  • 12 shares

Log in to write a comment

🇺🇸กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ (Sunday Services)

❇วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562
🕰(Sunday, September 15, 2019)

💎พิธีกรรมภาคสาย เริ่มเวลา 9:30 น.

🌕ประธานสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี , สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธัมมชโย
🌕พิธีอาราธนาศีล 5
🌕พิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมี กัลฯ มณีจันทร์ - กัลฯ กาวัน สีสมนึก เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
🌕ประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
🌕พิธีถวายกองบุญอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อการปฏิสังขรณ์ โดยมี กัลฯ ผาสุก เอื้อโภสิณธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
🌕พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ร่วมกล่าวคำถวาย
🌕คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดบทถวายพรพระ
🌕ประธานบุญพิธีน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์
🌕สาธุชนน้อมถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และปัจจัยร่วมบุญกองทุนต่างๆ
🌕ประธานสงฆ์ให้ข้อคิดในการสร้างบารมี , แจ้งข่าวบุญ และให้พร
🌕ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน , พิธีตักบาตร , ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

💎พิธีกรรมภาคบ่าย เริ่มเวลา 12:50 น.

🌕พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่และสาธุชนเดินทางไปปล่อยปลาร่วมกันที่แม่น้ํามิสซิสซิปปี้

💦💧🐟🐠ติดตามภาพงานบุญปล่อยปลาได้ใน Part2

🐟🐠Virtue of Fish Release
1. Be a person to life Would have a long life, safe, happy, and as long as the life has not expired, that person will not have any karma to cut
2. Animals that have been released from prison As for those who gave life to animals as alms,Would naturally have received his rapture
3. Life-giving givers of animals They would only find friends without enemies.
4. Rescuing all beings out of prison can result in their release from the device. Bound Both rough and divine, of the devil at once
5. Helping animals live independently As access to dharma And access to Nirvana Which is a land of true happiness that is truly free

🇺🇸วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ขอน้อมนำบุญในวันนี้มาฝากกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก🙏🙏🙏

💻ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
ได้ที่เพจ Facebook :
Minnesota Meditation Center USA
https://m.facebook.com/Minnesota-Meditation-Center-USA-222165264939797/

📲Line@ ข่าวบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
https://line.me/R/ti/p/%40lad0723c
id : lad0723c

#วัดพระธรรมกาย
#WatPhraDhammakaya
#งานบุญวันอาทิตย์
#ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
#วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
#MinnesotaMeditationCenter
#ข่าวบุญใจสว่าง
#ปลื้มในบุญ
#สู้ด้วยบุญ
#boonnews
#Winnews.tv
#gbnUS
#USdhamma
...See more

  • 13 shares

Log in to write a comment

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562 
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  สหรัฐอเมริกา
    พิธีถวายภัตตาหาร พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
พิธีกรรมงานบุญช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. 
- ประธานสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรม กลั่นใจใสๆ
- พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 
ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารสังฆทาน / ประธานนำกล่าวได้แก่          
กัลฯสมยศ สีใส-กัลฯลิลี่ แสงสุรีย์จันทร์  
กัลฯสนม คำหล้า / กัลฯซิดนีย์ โฮแลนเดอร์
จากนั้นประธานและสาธุชน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา  คณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี
 ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเป็นลำดับต่อมา
ช่วงบ่าย  พิธีกล่าวคำถวายและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมีประธาน คือ
กัลฯสนม คำหล้า / กัลฯซิดนีย์ โฮแลนเดอร์
จากนั้น พระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยตาม
เสียงหลวงพ่อธัมมชโย
ประธานกล่าวและสาธุชนได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
แล้วจึงบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความปีติเบิกบาน
คณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายเทนเนสซีขอนำบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลก  สาธุ  สาธุ  สาธุ
FB : Dhammakaya Meditation Center Tennessee
#usdhamma
#dhammakaya
#Tennessee
#gbnus
#ข่าวบุญสว่าง
#ปลื้มในบุญ 
#วัดพระธรรมกาย 
#บวชเข้าพรรษา
...See more

  • 6 shares

Log in to write a comment

🇺🇸102 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
THE 102 ANNIVERSARY OF THE DISCOVERY OF VIJJA DHAMMAKAYA
on Thursday, September 12, 2019
at Minnesota Meditation Center

💎พิธีกรรมภาคค่ำ เริ่มเวลา 20:30 น.

🌕ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี , สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
🌕พิธีอาราธนาศีล 5
🏮พิธีถวายเครื่องสักการะน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เนื่องในวาระครบรอบ 102 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
🌕คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตา เป็นผู้แทนถวายเครื่องสักการะและพานดอกไม้บูชาธรรม
🌕ประธานสงฆ์ประกอบพิธีเปิดกรวยสักการะ , นำกราบพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
🏮พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี รอบพระบรมสารีริกธาตุ
🌕ประธานสงฆ์มอบรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ให้กับประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่าน
🌕คณะสงฆ์และสาธุชน แปรแถวประกอบพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี รอบพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี
🏮พิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
🌕ประธานสงฆ์เชิญประธานบุญพิธีจุดประทีปโดยพร้อมเพรียงกัน , คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมสวดสรรเสริญหลวงปู่

💎เวลา 21:30 น. ร่วมประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พร้อมวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย

🏮พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
🌕พิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรม โดยมี กัลฯ หวาน ธรรม และ กัลฯ กูด ดาวเฮือง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
🌕ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ พิจารณาผ้าป่า
🌕ประธานบุญพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์
🌕สาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์
🌕คณะสงฆ์กล่าวอนุโมทนา สาธุชนรับพร , บูชาพระ , ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน
🌕คณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันทำความดีสากลเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธี ก่อนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลื้มใจ

🌺Vijja Dhammakaya is the pure knowledge derived from the enlightenment via the Dhammakaya which is the body of enlightenment.
Dhammakaya is not a new theory or discovery. On the other hand, Dhammakaya is the original teachings of Lord Buddha.

🇺🇸วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ขอน้อมนำบุญในวันนี้มาฝากกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก🙏🙏🙏

💻ติดตามข่าวสารงานบุญและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
ได้ที่เพจ Facebook :
Minnesota Meditation Center USA
https://m.facebook.com/Minnesota-Meditation-Center-USA-222165264939797/

📲Line@ ข่าวบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา
https://line.me/R/ti/p/%40lad0723c
id : lad0723c

#วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
#วิชชาธรรมกาย
#Dhammakaya
#วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10
#วัดพระธรรมกาย
#WatPhraDhammakaya
#วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
#MinnesotaMeditationCenter
#ข่าวบุญใจสว่าง
#ปลื้มในบุญ
#สู้ด้วยบุญ
#boonnews
#Winnews.tv
#gbnUS
#USdhamma
...See more

  • 8 shares

Log in to write a comment

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE