LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

กำหนดการสวดมนต์ และศาสนกิจของหลวงตาม้า เดือน มกราคม 2561 
┈━┈━┈━┈━┈
 ▶หากท่านจะเผยแพร่ต่อ โปรดใช้การแชร์โพสต์แทนการคัดลอกข้อความ  เนื่องจากตารางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
┈━┈━┈━┈━┈
***สรุปคร่าวๆ ดังนี้ (รายละเอียดแต่ละวันโปรดอ่าน "ด้านล่าง" หลังเครื่องหมาย🔻)
▸วันที่ 1 สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 2 เย็นหล่อพระ วัดหนองโคพรหมนิมิต บ้าน หนองโค ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
▸วันที่ 4 เย็น วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
▸วันที่ 5 เย็น สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ  สาขา สันกำแพง  จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 6 (มี 2 งาน) เที่ยง ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง อ.สารพี จ.เชียงใหม่/ เย็น สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 7  (มี 2 งาน) เช้าหล่อพระ สวนปฏิบัติธรรมสามเเดนโลกธาตุ พรหมปัญโญ นาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่/ เย็นหล่อพระ สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
▸วันที่ 8 เช้าหล่อพระและค่ำสวดมนต์ ที่วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 9 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา เชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 10 เย็น สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
▸วันที่ 14 (มี 2 งาน) เช้าหล่อพระ วัดวังทอง ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี/ เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 15-16 สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 17 หล่อพระ สถานธรรมพระพุทธมหาจักรพรรดินาลันทา (ตรงข้ามวัดท่าช้าง)  ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
▸วันที่ 18 วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
▸วันที่ 19-23 เดินทางนอกสถานที่ประเทศอินเดีย
▸วันที่ 27 หล่อพระ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญนานาชาติขอนแก่น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
(จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูลค่ะ)
┈━┈━┈━┈━┈
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
รายละเอียดและแผนที่ของแต่ละวัน มีดังนี้
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
วันที่ : วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 095-812-8308
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
เวลา : 17:00-21:00 น.
กิจกรรม : ยกฉัตร, หล่อพระจักรพรรดิหน้าตัก 60 นิ้ว, หล่อหลวงตาม้า เนื้อทองคำหนัก 1 บาท, หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดหนองโคพรหมนิมิต บ้าน หนองโค ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
สอบถามเพิ่มเติม : 081-867-7493, 081-878-3923

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/BPbGhJMWZ9U2

-->>พิกัด 14°28'23.8"N 102°20'42.6"E
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
(ที่วัดอนุมัติวงศ์ แห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตัก 20 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/SbZJdCquRtE2

-->>พิกัด GPS 19°09'26.1"N 99°58'42.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : ครูบาสยาม 086-183-7884
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ  สาขา สันกำแพง  จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/qyiEdQdZUeN2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด GPS 18°45'59.0"N 99°03'54.5"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 083-567-5149
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 (มี 2 งาน)
(งานที่ 1) 
เวลา 13:00 น.- 14:00 น.
กิจกรรม : สวดมนต์กับหลวงตาม้า
สถานที่ : ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/t4atP4oGS342

-->>พิกัด GPS 18°39'52.1"N 98°59'10.0"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-433-9513

และ
(งานที่ 2) 
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
(ที่สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตองแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน หลวงปู่ดู่ "เนื้อทองเหลือง" หน้าตัก 5 เมตร "ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างเนื้อทองเหลืองมา" และกำลังดำเนินสร้างวิหารครอบองค์หลวงปู่ดู่ สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ http://goo.gl/maps/MzvqK

-->>พิกัด GPS 18°36'35.0"N 98°52'33.2"E

สอบถามเพิ่มเติม : 098-001-4986/ 096-854-5192
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 (มี 2 งาน)
(งานที่ 1) 
เวลา 09:00 น.- 11:00 น.
กิจกรรม : หล่อพระ โพธิสัตว์กวนอิม เนื้อทองเหลือง  ส่วนที่ 2 ส่วนอก (หมายเหตุ : แบ่งหล่อ เจ้าแม่กวนอิม เนื้อทองเหลือง สูง 3 เมตร หน้าตัก 60 นิ้ว นั้นเป็น 3 ส่วน)  
สถานที่ : สวนปฏิบัติธรรมสามเเดนโลกธาตุ พรหมปัญโญ นาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/y4znhD5nbkM2

-->>พิกัด 19°06'11.8"N 99°02'37.6"E

สอบถามเพิ่มเติม : 061-409-2991

และ
(งานที่ 2) 
เวลา : 17:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หล่อเหรียญหลวงตาม้า (รุ่นกินไม่ไหว ใช้ไม่หมด), หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร วิริยธโร สาขา ๙ (ครูบาสุวัจน์) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/PQ6egq8hwgL2

-->>พิกัด GPS 18°32'35.3"N 98°58'08.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-433-3315
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
เวลา : 09:00 - 15:00 น.
กิจกรรม : วางศิลาฤกษ์และร่วมหิ้วปูนเพื่อสร้างฐานสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิพุทธวิริยธโรเมตตาธรรม หน้าตัก 10 เมตร สูง 16 เมตร (เนื้อปูน)

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
และที่วัดป่าฯ มีกิจกรรมอบรมการปฏิบัติแนวทางของหลวงปู่ดู่แบบง่ายๆ ทุกวันที่ 7-8-9 ของทุกเดือน 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/gLadYcp9LMM2

-->>พิกัด GPS 19°24'49.6"N 99°00'04.8"E

สอบถามเพิ่มเติม :  087-936-0899, 063-232-9299, 093-185-9045
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาวแห่งนี้ กำลังดำเนินการสร้าง สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาพระจักรพรรดิ ปางเปิดโลก เนื้อปูน ความสูง 59 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/HJykBRMExVz

-->>พิกัด GPS 19°23'56.1"N 98°56'32.4"E

สอบถามเพิ่มเติม :  089-631-2908/ 081-595-4937
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/f6rncToGMwH2

-->> พิกัด 18°50'48.9"N 99°04'04.4"E

สอบถามเพิ่มเติม : 080-516-6569
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 
เวลา : 09:00 - 12:00 น.
กิจกรรม: กิจนิมนต์ หล่อสมเด็จองค์ปฐม เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 80 นิ้ว จำนวน 1 องค์
สถานที่ : วัดวังทอง ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/wv76SMfQXEM2

-->>พิกัด GPS 15°23'31.3"N 101°21'54.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-805-9045, 092-372-0820
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันที่ 15-16 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 095-812-8308
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 
เวลา : 09:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หล่อพระจักรพรรดิหน้าตัก 4 ศอก (เป็นโครงการสร้างพระในดำริของหลวงตาม้า องค์นี้สร้างเป็นองค์ที่ 7) ช่วยกันหิ้วปูนและช่วงเย็น-ค่ำ หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพระพุทธมหาจักรพรรดินาลันทา (ตรงข้ามวัดท่าช้าง) ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/Gkd9TsxT69R2

-->>พิกัด 16°55'33.8"N 99°04'48.9"E

สอบถามเพิ่มเติม : 088-088-2370, 084-598-1816, 093-046-5509
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/QYyavLT4oVv

-->>พิกัด 16°28'46.9"N 99°30'37.8"E
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : 19-23 เดินทางนอกสถานที่ประเทศอินเดีย
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 
เวลา : 16:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หล่อหลวงปู่ดู่ยืน เนื้อทองเหลือง สูง 2 เมตร จำนวน 1 องค์, หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญนานาชาติขอนแก่น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

-->>แผนที่ https://goo.gl/STo3ZT

-->>พิกัด 16°19'27.1"N 102°41'51.4"E

สอบถามเพิ่มเติม : 092-289-6441

/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\
***นอกเหนือจากวันต่างๆ ข้างต้นแล้ว จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูล และทั้งหมดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความเหมาะสม โปรดอ่านตารางอีกครั้งก่อนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/
••••••••••••••••••••
\///////////////////////\
••••••••••••••••••••

>>>ติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดถ้ำเมืองนะ คือเว็บไซต์ www.luangtama.com หรือ http://www.หลวงตาม้า.com มือถือคลิกที่ https://goo.gl/xTa6qJ 
⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋

สวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน
เพราะชีวิต..คือการบันทึกบุญ
อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยค่ะ
•••••••••••••••••••••

  • 282 likes
  • 60 shares
  • 282 likes
  • 60 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE