LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

กำหนดการสวดมนต์ และศาสนกิจของหลวงตาม้า เดือน มกราคม 2561 
┈━┈━┈━┈━┈
 ▶หากท่านจะเผยแพร่ต่อ โปรดใช้การแชร์โพสต์แทนการคัดลอกข้อความ  เนื่องจากตารางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
┈━┈━┈━┈━┈
***สรุปคร่าวๆ ดังนี้ (รายละเอียดแต่ละวันโปรดอ่าน "ด้านล่าง" หลังเครื่องหมาย🔻)
▸วันที่ 1 สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 2 เย็นหล่อพระ วัดหนองโคพรหมนิมิต บ้าน หนองโค ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
▸วันที่ 4 เย็น วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
▸วันที่ 5 เย็น สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ  สาขา สันกำแพง  จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 6 (มี 2 งาน) เที่ยง ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง อ.สารพี จ.เชียงใหม่/ เย็น สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 7  (มี 2 งาน) เช้าหล่อพระ สวนปฏิบัติธรรมสามเเดนโลกธาตุ พรหมปัญโญ นาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่/ เย็นหล่อพระ สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
▸วันที่ 8 เช้าหล่อพระและค่ำสวดมนต์ ที่วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 9 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา เชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 10 เย็น สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
▸วันที่ 14 (มี 2 งาน) เช้าหล่อพระ วัดวังทอง ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี/ เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 15-16 สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 17 หล่อพระ สถานธรรมพระพุทธมหาจักรพรรดินาลันทา (ตรงข้ามวัดท่าช้าง)  ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
▸วันที่ 18 วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
▸วันที่ 19-23 เดินทางนอกสถานที่ประเทศอินเดีย
▸วันที่ 27 หล่อพระ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญนานาชาติขอนแก่น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
(จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูลค่ะ)
┈━┈━┈━┈━┈
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
รายละเอียดและแผนที่ของแต่ละวัน มีดังนี้
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
วันที่ : วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 095-812-8308
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
เวลา : 17:00-21:00 น.
กิจกรรม : ยกฉัตร, หล่อพระจักรพรรดิหน้าตัก 60 นิ้ว, หล่อหลวงตาม้า เนื้อทองคำหนัก 1 บาท, หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดหนองโคพรหมนิมิต บ้าน หนองโค ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
สอบถามเพิ่มเติม : 081-867-7493, 081-878-3923

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/BPbGhJMWZ9U2

-->>พิกัด 14°28'23.8"N 102°20'42.6"E
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
(ที่วัดอนุมัติวงศ์ แห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตัก 20 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/SbZJdCquRtE2

-->>พิกัด GPS 19°09'26.1"N 99°58'42.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : ครูบาสยาม 086-183-7884
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ  สาขา สันกำแพง  จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/qyiEdQdZUeN2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด GPS 18°45'59.0"N 99°03'54.5"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 083-567-5149
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 (มี 2 งาน)
(งานที่ 1) 
เวลา 13:00 น.- 14:00 น.
กิจกรรม : สวดมนต์กับหลวงตาม้า
สถานที่ : ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/t4atP4oGS342

-->>พิกัด GPS 18°39'52.1"N 98°59'10.0"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-433-9513

และ
(งานที่ 2) 
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
(ที่สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตองแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน หลวงปู่ดู่ "เนื้อทองเหลือง" หน้าตัก 5 เมตร "ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างเนื้อทองเหลืองมา" และกำลังดำเนินสร้างวิหารครอบองค์หลวงปู่ดู่ สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ http://goo.gl/maps/MzvqK

-->>พิกัด GPS 18°36'35.0"N 98°52'33.2"E

สอบถามเพิ่มเติม : 098-001-4986/ 096-854-5192
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 (มี 2 งาน)
(งานที่ 1) 
เวลา 09:00 น.- 11:00 น.
กิจกรรม : หล่อพระ โพธิสัตว์กวนอิม เนื้อทองเหลือง  ส่วนที่ 2 ส่วนอก (หมายเหตุ : แบ่งหล่อ เจ้าแม่กวนอิม เนื้อทองเหลือง สูง 3 เมตร หน้าตัก 60 นิ้ว นั้นเป็น 3 ส่วน)  
สถานที่ : สวนปฏิบัติธรรมสามเเดนโลกธาตุ พรหมปัญโญ นาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/y4znhD5nbkM2

-->>พิกัด 19°06'11.8"N 99°02'37.6"E

สอบถามเพิ่มเติม : 061-409-2991

และ
(งานที่ 2) 
เวลา : 17:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หล่อเหรียญหลวงตาม้า (รุ่นกินไม่ไหว ใช้ไม่หมด), หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร วิริยธโร สาขา ๙ (ครูบาสุวัจน์) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/PQ6egq8hwgL2

-->>พิกัด GPS 18°32'35.3"N 98°58'08.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-433-3315
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
เวลา : 09:00 - 15:00 น.
กิจกรรม : วางศิลาฤกษ์และร่วมหิ้วปูนเพื่อสร้างฐานสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิพุทธวิริยธโรเมตตาธรรม หน้าตัก 10 เมตร สูง 16 เมตร (เนื้อปูน)

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
และที่วัดป่าฯ มีกิจกรรมอบรมการปฏิบัติแนวทางของหลวงปู่ดู่แบบง่ายๆ ทุกวันที่ 7-8-9 ของทุกเดือน 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/gLadYcp9LMM2

-->>พิกัด GPS 19°24'49.6"N 99°00'04.8"E

สอบถามเพิ่มเติม :  087-936-0899, 063-232-9299, 093-185-9045
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาวแห่งนี้ กำลังดำเนินการสร้าง สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาพระจักรพรรดิ ปางเปิดโลก เนื้อปูน ความสูง 59 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/HJykBRMExVz

-->>พิกัด GPS 19°23'56.1"N 98°56'32.4"E

สอบถามเพิ่มเติม :  089-631-2908/ 081-595-4937
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/f6rncToGMwH2

-->> พิกัด 18°50'48.9"N 99°04'04.4"E

สอบถามเพิ่มเติม : 080-516-6569
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 
เวลา : 09:00 - 12:00 น.
กิจกรรม: กิจนิมนต์ หล่อสมเด็จองค์ปฐม เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 80 นิ้ว จำนวน 1 องค์
สถานที่ : วัดวังทอง ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/wv76SMfQXEM2

-->>พิกัด GPS 15°23'31.3"N 101°21'54.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-805-9045, 092-372-0820
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันที่ 15-16 มกราคม 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 095-812-8308
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 
เวลา : 09:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หล่อพระจักรพรรดิหน้าตัก 4 ศอก (เป็นโครงการสร้างพระในดำริของหลวงตาม้า องค์นี้สร้างเป็นองค์ที่ 7) ช่วยกันหิ้วปูนและช่วงเย็น-ค่ำ หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพระพุทธมหาจักรพรรดินาลันทา (ตรงข้ามวัดท่าช้าง) ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/Gkd9TsxT69R2

-->>พิกัด 16°55'33.8"N 99°04'48.9"E

สอบถามเพิ่มเติม : 088-088-2370, 084-598-1816, 093-046-5509
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/QYyavLT4oVv

-->>พิกัด 16°28'46.9"N 99°30'37.8"E
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : 19-23 เดินทางนอกสถานที่ประเทศอินเดีย
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 
เวลา : 16:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หล่อหลวงปู่ดู่ยืน เนื้อทองเหลือง สูง 2 เมตร จำนวน 1 องค์, หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญนานาชาติขอนแก่น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

-->>แผนที่ https://goo.gl/STo3ZT

-->>พิกัด 16°19'27.1"N 102°41'51.4"E

สอบถามเพิ่มเติม : 092-289-6441

/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\
***นอกเหนือจากวันต่างๆ ข้างต้นแล้ว จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูล และทั้งหมดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความเหมาะสม โปรดอ่านตารางอีกครั้งก่อนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/
••••••••••••••••••••
\///////////////////////\
••••••••••••••••••••

>>>ติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดถ้ำเมืองนะ คือเว็บไซต์ www.luangtama.com หรือ http://www.หลวงตาม้า.com มือถือคลิกที่ https://goo.gl/xTa6qJ 
⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋

สวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน
เพราะชีวิต..คือการบันทึกบุญ
อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยค่ะ
•••••••••••••••••••••

  • 276 likes
  • 61 shares
  • 276 likes
  • 61 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close