LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

***อัปเดทตารางสวดมนต์***
วันที่ 26 เพชรบูรณ์
วันที่ 27 วัดอรุณฯ บริเวณอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
วันที่ 28 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคาร D ชั้น 2 กรุงเทพฯ

กำหนดการสวดมนต์ และศาสนกิจของหลวงตาม้า เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
┈━┈━┈━┈━┈
 ▶หากท่านจะเผยแพร่ต่อ โปรดใช้การแชร์โพสต์แทนการคัดลอกข้อความ  เนื่องจากตารางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
┈━┈━┈━┈━┈
***สรุปคร่าวๆ ดังนี้ (รายละเอียดแต่ละวันโปรดอ่าน "ด้านล่าง" หลังเครื่องหมาย🔻)
▸วันที่ 2 เย็น โรงพยาบาลนครปฐม ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ จ.นครปฐม
▸วันที่ 3 เย็น วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
▸วันที่ 4 ตลอดวันหิ้วปูนหล่อพระ วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
▸วันที่ 5 เย็น สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ  สาขา สันกำแพง  จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 6 (มี 2 งาน) เที่ยง ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง อ.สารพี จ.เชียงใหม่/ เย็น สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 7 เย็น สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
▸วันที่ 8 เช้าหล่อพระและค่ำสวดมนต์ ที่วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 9 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา เชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 10 เย็น สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
▸วันที่ 14 เย็น เขาพระราชา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 15 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 16 เย็น วัดหนองโคพรหมนิมิต บ้านหนองโค ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
▸วันที่ 17 เย็น วัดศรีบุญญาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
▸วันที่ 18 เช้าหล่อพระ เย็นสวดมนต์ ตลาดวังน้อยเมืองใหม่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
▸วันที่ 19 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 26 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 27 เย็น วัดอรุณฯ บริเวณอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม กรุงเทพฯ
▸วันที่ 28 เย็น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคาร D ชั้น 2 ซอย วิภาวดีรังสิต 60 (ข้างสโมสรตำรวจ) กรุงเทพฯ 

(จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูลค่ะ)
┈━┈━┈━┈━┈
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
รายละเอียดและแผนที่ของแต่ละวัน มีดังนี้
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
วันที่ : วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม ‭จ.นครปฐม

สอบถามเพิ่มเติม : 081-355-9563‬
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
(ที่วัดอนุมัติวงศ์ แห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตัก 20 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/SbZJdCquRtE2

-->>พิกัด GPS 19°09'26.1"N 99°58'42.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : ครูบาสยาม 086-183-7884
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 09:00 - 15:00 น.
กิจกรรม : ช่วยกันหิ้วปูน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างหลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตัก 20 เมตร 

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
(ที่วัดอนุมัติวงศ์ แห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตัก 20 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/SbZJdCquRtE2

-->>พิกัด GPS 19°09'26.1"N 99°58'42.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : ครูบาสยาม 086-183-7884
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ  สาขา สันกำแพง  จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/qyiEdQdZUeN2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด GPS 18°45'59.0"N 99°03'54.5"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 083-567-5149
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (มี 2 งาน)
(งานที่ 1) 
เวลา 13:00 น.- 14:00 น.
กิจกรรม : สวดมนต์กับหลวงตาม้า
สถานที่ : ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/t4atP4oGS342

-->>พิกัด GPS 18°39'52.1"N 98°59'10.0"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-433-9513

และ
(งานที่ 2) 
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
(ที่สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตองแห่งนี้กำลังสร้างวิหารเพื่อประดิษฐาน หลวงปู่ดู่ "เนื้อทองเหลือง" หน้าตัก 5 เมตร “ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างเนื้อทองเหลืองมา" สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ http://goo.gl/maps/MzvqK

-->>พิกัด GPS 18°36'35.0"N 98°52'33.2"E

สอบถามเพิ่มเติม : 098-001-4986/ 096-854-5192
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร วิริยธโร สาขา ๙ (ครูบาสุวัจน์) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/PQ6egq8hwgL2

-->>พิกัด GPS 18°32'35.3"N 98°58'08.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-433-3315
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 09:00 - 15:00 น.
กิจกรรม : ร่วมหิ้วปูนเพื่อสร้างฐานสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิพุทธวิริยธโรเมตตาธรรม หน้าตัก 10 เมตร สูง 16 เมตร (เนื้อปูน)

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
และที่วัดป่าฯ มีกิจกรรมอบรมการปฏิบัติแนวทางของหลวงปู่ดู่แบบง่ายๆ ทุกวันที่ 7-8-9 ของทุกเดือน 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/gLadYcp9LMM2

-->>พิกัด GPS 19°24'49.6"N 99°00'04.8"E

สอบถามเพิ่มเติม :  087-936-0899, 063-232-9299, 093-185-9045
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : 17:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: ยกฉัตร พระจักรพรรดิหน้าตัก 4 ศอก, ถวายกุฏิ, หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาวแห่งนี้ กำลังดำเนินการสร้าง สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก เนื้อปูน ความสูง 59 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/HJykBRMExVz

-->>พิกัด GPS 19°23'56.1"N 98°56'32.4"E

สอบถามเพิ่มเติม :  089-631-2908/ 081-595-4937
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/f6rncToGMwH2

-->> พิกัด 18°50'48.9"N 99°04'04.4"E

สอบถามเพิ่มเติม : 080-516-6569
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : เขาพระราชา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/WmTnxH9RMSM2

-->>พิกัด 18°38'23.4"N 98°46'17.1"E

สอบถามเพิ่มเติม : 087-186-9651, 097-992-8447
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 17:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: (กิจนิมนต์) หลวงตาม้าเป็นประทานปิดทองและฝังลูกนิมิต, หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดหนองโคพรหมนิมิต บ้าน หนองโค ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/wttDWmXvp4B2

-->>พิกัด 14°27'20.4"N 102°21'10.8"E

สอบถามเพิ่มเติม : 081-867-7493, 081-878-3923
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดศรีบุญญาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/ff5h8weQaVC2

-->>พิกัด 14°33'14.3"N 101°24'52.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : 085-775-6958
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : ประมาณ 09:00 น.
กิจกรรม : ร่วมพิธีหล่อหลวงปู่ทวด และ หลวงปู่ดู่ หน้าตักประมาณ 1 เมตร (ถอดแบบมาจากวัดถ้ำเมืองนะ) เมื่อหล่อแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐานที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : ตลาดวังน้อยเมืองใหม่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/3nL33rNwydJ2

-->>พิกัด 14°13'59.2"N 100°43'12.2"E

สอบถามเส้นทาง : 082-071-2255, 086-991-2333, 081-494-1555
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) บริเวณอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

-->>แผนที่ 13°44'37.1"N 100°29'20.6"E

สอบถามเพิ่มเติม : 083-644-5162, 096-242-3959 
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคาร D ชั้น 2 ซอย วิภาวดีรังสิต 60 (ข้างสโมสรตำรวจ) แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/Rg5jo76CSKR2

-->>พิกัด GPS 13°52'03.3"N 100°34'28.0"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-926-3078, 081-911-2132 
┈━┈━┈━┈━┈
/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\
***นอกเหนือจากวันต่างๆ ข้างต้นแล้ว จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูล และทั้งหมดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความเหมาะสม โปรดอ่านตารางอีกครั้งก่อนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/
••••••••••••••••••••

เพิ่ม▶LINE@ วัดถ้ำเมืองนะ เป็นเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ไอดีคือ @watthummuangna (มี @ ข้างหน้า) >>สำหรับมือถือ เพิ่มเพื่อนโดยคลิก=>  http://line.me/ti/p/%40watthummuangna
⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋

>>>ติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดถ้ำเมืองนะ คือเว็บไซต์ www.luangtama.com หรือ http://www.หลวงตาม้า.com มือถือคลิกที่ https://goo.gl/xTa6qJ 
⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋

สวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน
เพราะชีวิต..คือการบันทึกบุญ
อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยค่ะ

  • 139 likes
  • 38 shares
  • 139 likes
  • 38 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close