LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

***อัปเดทตารางสวดมนต์***
วันที่ 26 เพชรบูรณ์
วันที่ 27 วัดอรุณฯ บริเวณอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
วันที่ 28 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคาร D ชั้น 2 กรุงเทพฯ

กำหนดการสวดมนต์ และศาสนกิจของหลวงตาม้า เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
┈━┈━┈━┈━┈
 ▶หากท่านจะเผยแพร่ต่อ โปรดใช้การแชร์โพสต์แทนการคัดลอกข้อความ  เนื่องจากตารางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
┈━┈━┈━┈━┈
***สรุปคร่าวๆ ดังนี้ (รายละเอียดแต่ละวันโปรดอ่าน "ด้านล่าง" หลังเครื่องหมาย🔻)
▸วันที่ 2 เย็น โรงพยาบาลนครปฐม ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ จ.นครปฐม
▸วันที่ 3 เย็น วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
▸วันที่ 4 ตลอดวันหิ้วปูนหล่อพระ วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
▸วันที่ 5 เย็น สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ  สาขา สันกำแพง  จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 6 (มี 2 งาน) เที่ยง ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง อ.สารพี จ.เชียงใหม่/ เย็น สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 7 เย็น สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
▸วันที่ 8 เช้าหล่อพระและค่ำสวดมนต์ ที่วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 9 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา เชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 10 เย็น สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
▸วันที่ 14 เย็น เขาพระราชา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 15 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 16 เย็น วัดหนองโคพรหมนิมิต บ้านหนองโค ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
▸วันที่ 17 เย็น วัดศรีบุญญาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
▸วันที่ 18 เช้าหล่อพระ เย็นสวดมนต์ ตลาดวังน้อยเมืองใหม่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
▸วันที่ 19 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 26 เย็น สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 27 เย็น วัดอรุณฯ บริเวณอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม กรุงเทพฯ
▸วันที่ 28 เย็น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคาร D ชั้น 2 ซอย วิภาวดีรังสิต 60 (ข้างสโมสรตำรวจ) กรุงเทพฯ 

(จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูลค่ะ)
┈━┈━┈━┈━┈
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
รายละเอียดและแผนที่ของแต่ละวัน มีดังนี้
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
วันที่ : วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม ‭จ.นครปฐม

สอบถามเพิ่มเติม : 081-355-9563‬
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
(ที่วัดอนุมัติวงศ์ แห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตัก 20 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/SbZJdCquRtE2

-->>พิกัด GPS 19°09'26.1"N 99°58'42.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : ครูบาสยาม 086-183-7884
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 09:00 - 15:00 น.
กิจกรรม : ช่วยกันหิ้วปูน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างหลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตัก 20 เมตร 

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
(ที่วัดอนุมัติวงศ์ แห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตัก 20 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/SbZJdCquRtE2

-->>พิกัด GPS 19°09'26.1"N 99°58'42.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : ครูบาสยาม 086-183-7884
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ  สาขา สันกำแพง  จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/qyiEdQdZUeN2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด GPS 18°45'59.0"N 99°03'54.5"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 083-567-5149
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (มี 2 งาน)
(งานที่ 1) 
เวลา 13:00 น.- 14:00 น.
กิจกรรม : สวดมนต์กับหลวงตาม้า
สถานที่ : ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/t4atP4oGS342

-->>พิกัด GPS 18°39'52.1"N 98°59'10.0"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-433-9513

และ
(งานที่ 2) 
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
(ที่สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาสันป่าตองแห่งนี้กำลังสร้างวิหารเพื่อประดิษฐาน หลวงปู่ดู่ "เนื้อทองเหลือง" หน้าตัก 5 เมตร “ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างเนื้อทองเหลืองมา" สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ http://goo.gl/maps/MzvqK

-->>พิกัด GPS 18°36'35.0"N 98°52'33.2"E

สอบถามเพิ่มเติม : 098-001-4986/ 096-854-5192
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร วิริยธโร สาขา ๙ (ครูบาสุวัจน์) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/PQ6egq8hwgL2

-->>พิกัด GPS 18°32'35.3"N 98°58'08.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-433-3315
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 09:00 - 15:00 น.
กิจกรรม : ร่วมหิ้วปูนเพื่อสร้างฐานสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิพุทธวิริยธโรเมตตาธรรม หน้าตัก 10 เมตร สูง 16 เมตร (เนื้อปูน)

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
และที่วัดป่าฯ มีกิจกรรมอบรมการปฏิบัติแนวทางของหลวงปู่ดู่แบบง่ายๆ ทุกวันที่ 7-8-9 ของทุกเดือน 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/gLadYcp9LMM2

-->>พิกัด GPS 19°24'49.6"N 99°00'04.8"E

สอบถามเพิ่มเติม :  087-936-0899, 063-232-9299, 093-185-9045
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : 17:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: ยกฉัตร พระจักรพรรดิหน้าตัก 4 ศอก, ถวายกุฏิ, หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาวแห่งนี้ กำลังดำเนินการสร้าง สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก เนื้อปูน ความสูง 59 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/HJykBRMExVz

-->>พิกัด GPS 19°23'56.1"N 98°56'32.4"E

สอบถามเพิ่มเติม :  089-631-2908/ 081-595-4937
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/f6rncToGMwH2

-->> พิกัด 18°50'48.9"N 99°04'04.4"E

สอบถามเพิ่มเติม : 080-516-6569
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : เขาพระราชา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/WmTnxH9RMSM2

-->>พิกัด 18°38'23.4"N 98°46'17.1"E

สอบถามเพิ่มเติม : 087-186-9651, 097-992-8447
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 17:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: (กิจนิมนต์) หลวงตาม้าเป็นประทานปิดทองและฝังลูกนิมิต, หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดหนองโคพรหมนิมิต บ้าน หนองโค ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/wttDWmXvp4B2

-->>พิกัด 14°27'20.4"N 102°21'10.8"E

สอบถามเพิ่มเติม : 081-867-7493, 081-878-3923
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดศรีบุญญาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/ff5h8weQaVC2

-->>พิกัด 14°33'14.3"N 101°24'52.7"E

สอบถามเพิ่มเติม : 085-775-6958
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : ประมาณ 09:00 น.
กิจกรรม : ร่วมพิธีหล่อหลวงปู่ทวด และ หลวงปู่ดู่ หน้าตักประมาณ 1 เมตร (ถอดแบบมาจากวัดถ้ำเมืองนะ) เมื่อหล่อแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐานที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : ตลาดวังน้อยเมืองใหม่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/3nL33rNwydJ2

-->>พิกัด 14°13'59.2"N 100°43'12.2"E

สอบถามเส้นทาง : 082-071-2255, 086-991-2333, 081-494-1555
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขา ยางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา ปางคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/w3dKfh8fc3F2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

-->>พิกัด 16°01'54.5"N 101°03'44.8"E
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม : 091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม พร้อมสวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) บริเวณอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

-->>แผนที่ 13°44'37.1"N 100°29'20.6"E

สอบถามเพิ่มเติม : 083-644-5162, 096-242-3959 
┈━┈━┈━┈━┈
วันที่ : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา : 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม : หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคาร D ชั้น 2 ซอย วิภาวดีรังสิต 60 (ข้างสโมสรตำรวจ) แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/Rg5jo76CSKR2

-->>พิกัด GPS 13°52'03.3"N 100°34'28.0"E

สอบถามเพิ่มเติม : 089-926-3078, 081-911-2132 
┈━┈━┈━┈━┈
/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\
***นอกเหนือจากวันต่างๆ ข้างต้นแล้ว จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูล และทั้งหมดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความเหมาะสม โปรดอ่านตารางอีกครั้งก่อนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/
••••••••••••••••••••

เพิ่ม▶LINE@ วัดถ้ำเมืองนะ เป็นเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ไอดีคือ @watthummuangna (มี @ ข้างหน้า) >>สำหรับมือถือ เพิ่มเพื่อนโดยคลิก=>  http://line.me/ti/p/%40watthummuangna
⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋

>>>ติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดถ้ำเมืองนะ คือเว็บไซต์ www.buddhaprompanyo.com
⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋

สวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน
เพราะชีวิต..คือการบันทึกบุญ
อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยค่ะ

  • 139 likes
  • 38 shares
  • 139 likes
  • 38 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE