LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

***ตารางเพิ่มเติม***
>วันที่ 25 ที่ จ.นครราชสีมา
>วันที่ 26 ที่ จ.ร้อยเอ็ด

◉กำหนดการสวดมนต์ และศาสนกิจของหลวงตาม้า เดือนสิงหาคม 2561 
┈━┈━┈━┈━┈ 
 ▶หากท่านจะเผยแพร่ต่อ โปรดใช้การแชร์โพสต์แทนการคัดลอกข้อความ  เนื่องจากตารางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ 
┈━┈━┈━┈━┈
***สรุปคร่าวๆ ดังนี้ 
▸วันที่ 4 (ช่วงเย็น) ที่วัดอนุมัติวงศ์ จ.พะเยา
▸วันที่ 5 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสันกำแพง จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 6 (ช่วงเที่ยง) ที่ศูนย์แพทย์ฯขัวมุง จ.เชียงใหม่/ (ช่วงเย็นหล่อพระ) ที่วัดป่าพรหมปัญโญ(สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่ 
▸วันที่ 7 (ช่วงเย็น) ที่สุสานท่าจักร จ.ลำพูน
▸วันที่ 8 (ทั้งวัน) ที่วัดป่าธาราภิรมย์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 9 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสาขาเชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 10 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสาขายางงาม จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 11 (ช่วงเที่ยงกิจนิมนต์หล่อพระ) ที่โรงหล่อ ช.ศรัณย์ปฏิมา จ.นครปฐม/ (ช่วงเย็น) ที่กองทุนหลวงปู่ปานฯ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
▸วันที่ 12 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสาขายางงาม จ.เพชรบูรณ์ 
▸วันที่ 18 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสุสานร้องสัก จ.เชียงใหม่ 
▸วันที่ 19 (ช่วงเย็น) ที่วัดพระบรมธาตุเจดียาราม นครชุม จ.กำแพงเพชร
▸วันที่ 25 (ช่วงเย็นกิจนิมนต์หล่อพระ) ที่กองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมภิทักษ์ จ.นครราชสีมา  
▸วันที่ 26 (ช่วงเย็น) ที่สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่27 ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด
(จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูลค่ะ)
┈━┈━┈━┈━┈
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
รายละเอียดและแผนที่ของแต่ละวัน มีดังนี้
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
🔴วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: วัดอนุมัติวงศ์ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
(ที่วัดอนุมัติวงศ์แห่งนี้กำลังดำเนินการสร้างหลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตัก 20 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/SbZJdCquRtE2

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: ครูบาสยาม 086-183-7884
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญสันกำแพง จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/qyiEdQdZUeN2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 083-567-5149
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561(มี 2 งาน)
(งานที่ 1) 
เวลา 13:00 น.- 14:00 น.
กิจกรรม: สวดมนต์กับหลวงตาม้า
สถานที่: ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/t4atP4oGS342

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 089-433-9513

และ
(งานที่ 2) 
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: (หล่อพระ) หล่อหลวงปู่ดู่เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 1 องค์/ หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: วัดป่าพรหมปัญโญ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
(ที่วัดป่าพรหมปัญโญแห่งนี้กำลังสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานองค์หลวงปู่ดู่ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ http://goo.gl/maps/MzvqK

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 098-001-4986/ 096-854-5192
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร วิริยธโร ๙ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/PQ6egq8hwgL2

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 089-433-3315
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
เวลา 09:00 - 15:00 น.
กิจกรรม: ร่วมหิ้วปูนสร้าง ”บัลลังก์พระจักรพรรดิ” เพื่อเป็นฐานในการก่อสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิพุทธวิริยธโรเมตตาธรรม หน้าตัก 10 เมตร สูง 16 เมตร (เนื้อปูน)

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
และที่วัดป่าฯ มีกิจกรรมอบรมการปฏิบัติแนวทางของหลวงปู่ดู่แบบง่ายๆ ทุกวันที่ 7-8-9 ของทุกเดือน 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/gLadYcp9LMM2

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 087-936-0899, 063-232-9299, 093-185-9045
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(ที่สาขาเชียงดาวแห่งนี้ กำลังดำเนินการสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก เนื้อปูน ความสูง 59 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/HJykBRMExVz

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 089-631-2908/ 081-595-4937
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขานั่งคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/kvnxYDbsDPE2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม: 091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 (มี 2 งาน) 
(งานที่ 1) 
เวลา 12:00 - 14:00 น.
กิจกรรม: (กิจนิมนต์หล่อพระ) หล่อสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 200 องค์
สถานที่: ณ โรงหล่อ ช.ศรัณย์ ปฏิมา ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม  

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/bWwj1UnD9RE2

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 081-928-3844

และ
(งานที่ 2) 
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: กองทุนหลวงปู่ปาน โสนันโทฯ ธุดงคสถานสุทธาวงศ์มงคลราชพรหมปัญโญอนุสรณ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/oT5dKcFy2Fp

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 081-825-6623, 089-964-9991, 089-685-6122
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขานั่งคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/kvnxYDbsDPE2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติม: 091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/f6rncToGMwH2

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 080-516-6569
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/QYyavLT4oVv

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 
089-203-1089
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: (กิจนิมนต์หล่อพระ) หล่อพระพุทธเมตตาเสนารักษ์ เนื้อทองเหลือง ความสูง 4 เมตร/ หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: กองพันเสนารักษ์ที่ 3  ค่ายสุรธรรมภิทักษ์  ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
  
-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/Rs8PtXRr9sL2
 
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 081-867-7493
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/G9jZDUW7jyL2

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 084-953-1238, 081-974-9011

/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\
***นอกเหนือจากวันต่างๆ ข้างต้นแล้ว จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูล และทั้งหมดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความเหมาะสม โปรดอ่านตารางอีกครั้งก่อนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

••••••••••••••••••••
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/
••••••••••••••••••••

เพิ่ม▶LINE@ วัดถ้ำเมืองนะ เป็นเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ไอดีคือ @watthummuangna (มี @ ข้างหน้า) >>สำหรับมือถือ เพิ่มเพื่อนโดยคลิก=>  http://line.me/ti/p/%40watthummuangna
⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋

>>>ติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดถ้ำเมืองนะ คือเว็บไซต์ www.luangtama.com หรือ http://www.หลวงตาม้า.com มือถือคลิกที่ https://goo.gl/xTa6qJ 
⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋⋌⋋

สวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน
เพราะชีวิต..คือการบันทึกบุญ
อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยค่ะ
••••••••••••••••••••

  • 236 likes
  • 45 shares
  • 236 likes
  • 45 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close