LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

วันที่ 9 ธันวาคม 2561
แจ้งประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน
เรียน ญาติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

เนื่องจากข้าพเจ้า(แม่ชีหนูนา) จะเข้าสวดมนต์ตามตารางของวัด คือวันละ 7 เวลา ทำให้มีเวลาเหลือน้อยมากจึงจำเป็นต้องโอนถ่ายงานให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ภายในวัดมารับช่วงต่อ เพื่อให้ระบบงานดำเนินไปอย่างราบรื่นเช่นเดิม

จากเดิมที่ข้าพเจ้าเคยรับผิดชอบงานส่วนกลางของวัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ, การแจกพระผงกรรมฐานพร้อมบทสวดมนต์, ดูแลฝ่ายวัตถุมงคล, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญ, การติดต่อประสานงานต่างๆ โดยดูแลสื่อของวัดถ้ำเมืองนะ คือ

1. LINE วัดถ้ำเมืองนะ ไอดีคือ @watthummuangna เพิ่มเพื่อนโดยคลิก http://line.me/ti/p/%40watthummuangna

2. Facebook วัตถุมงคลวัดถ้ำเมืองนะ และกองทุนพุทธพรหมปัญโญ

***ข้าพเจ้าได้โอนถ่ายหน้าที่ทั้งหมดให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่ในวัดเรียบร้อยแล้ว โดยมีการร่วมกันวางระบบไว้อย่างชัดเจน
***ญาติธรรมยังคงติดต่อกับทางวัดได้เช่นเดิม*** คือ 2 ช่องทางข้างต้น(เหมือนเดิมนะคะ)
***จะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ของวัดมารับเรื่องและประสานงานให้ค่ะ

***ส่วนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของระบบงานส่วนกลางวัดถ้ำเมืองนะ ทีมงานได้จัดทำไว้แล้วคือ
www.buddhaprompanyo.com

•••••••••••
▪สำหรับเว็บไซต์เดิมคือ www.luangtama.com ก็นำมารวมอยู่ในเว็บฯ ใหม่ข้างต้นแล้วค่ะ
▪ในส่วนของ Ask Luangta ทางแอดมินจะเป็นผู้แจ้งการเปลี่ยนแปลงในเพจและยูทูป
•••••••••••
อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะคะ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถอ่านที่หมายเหตุค่ะ

แจ้งประกาศโดย แม่ชีหนูนา
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

============
***หมายเหตุ***
°°°°ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบงานส่วนกลางของวัดถ้ำเมืองนะ°°°°
ทำหน้าที่แจกพระผงกรรมฐานและบทสวดมนต์, รับรายการร่วมบุญวัตถุมงคลและจัดส่งพระที่ระลึกหรือเหรียญบูชาต่างๆ, ประชาสัมพันธ์งานบุญของวัดและแจ้งกำหนดการศาสนกิจของหลวงตาม้า, จัดทำระบบเอกสาร/การแจ้งประกาศต่างๆ , งานทะเบียนที่พัก , โรงครัว-โรงทาน, การประสานงานในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความดำรงอยู่ซึ่งความเหมาะสมของการเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
______________
☆สื่อของระบบงานส่วนกลาง วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

==คือ==
■LINE วัดถ้ำเมืองนะ ไอดีคือ @watthummuangna
สามารถเพิ่มเพื่อนโดยคลิก http://line.me/ti/p/%40watthummuangna

■Facebook วัตถุมงคลวัดถ้ำเมืองนะ และกองทุนพุทธพรหมปัญโญ

■เว็บไซต์ www.buddhaprompanyo.com
______________
☆ระเบียบปฏิบัติของผู้ดูแลสื่อส่วนกลาง นั่นคือ ทำเฉพาะหน้าที่อันสำคัญของตน โดยไม่กล่าวถึงบุคคล,องค์กร,ชุมชน,วัฒนธรรม,ศาสนา,หรือสื่ออื่นใดไปในทางตำหนิหรือเชิงวิจารณ์ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด
______________
ระบบงานส่วนกลางวัดถ้ำเมืองนะ รับผิดชอบโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ภายในวัด มีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1) ฝ่ายทะเบียน/ที่พัก
2) ฝ่ายวัตถุมงคล/แจกพระ/แจกบทสวดมนต์/แจกสื่อธรรมะ/จัดส่งพัสดุ
3) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวงานบุญของวัด/แจ้งตารางศาสนกิจของหลวงตาม้า/ป้ายประกาศ/การแจ้งประกาศระเบียบการต่างๆ
4) ฝ่ายโรงครัว/โรงทาน/ร้านกาแฟจักรพรรดิอารมณ์ดี
-----------------

หากมีโอกาส เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสวดมนต์กับทางวัดนะคะ

อนุโมทนาบุญ สาธุค่ะ

  • 276 likes
  • 9 shares
  • 276 likes
  • 9 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE