LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

***มีเพิ่มเติม วันที่ 18, 20 และ 24***

◉กำหนดการสวดมนต์ และศาสนกิจของหลวงตาม้า เดือนมกราคม 2562
┈━┈━┈━┈━┈ 
 ▶หากท่านจะเผยแพร่ต่อ โปรดใช้การแชร์โพสต์แทนการคัดลอกข้อความ  เนื่องจากตารางอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ 
┈━┈━┈━┈━┈
***สรุปคร่าวๆ ดังนี้ 
▸วันที่ 1 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสาขายางงาม จ.เพชรบูรณ์
▸วันที่ 4 (ช่วงเย็น) ที่วัดอนุมัติวงศ์ จ.พะเยา
▸วันที่ 5 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสันกำแพง จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 6 (ช่วงเที่ยง) ที่ศูนย์แพทย์ฯขัวมุง จ.เชียงใหม่/ (ช่วงเย็น) ที่วัดป่าพรหมปัญโญ(สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่ 
▸วันที่ 7 (ช่วงเย็น) ที่สุสานท่าจักร จ.ลำพูน
▸วันที่ 8 (หล่อพระ) ที่วัดป่าธาราภิรมย์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 9 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสาขาเชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 13 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
▸วันที่ 14 (ช่วงเย็น) ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
▸วันที่ 15 (ช่วงค่ำ) ที่วัดพุทธพรหมปัญโญ(วัดถ้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
▸วันที่ 16 (ช่วงเย็น) บ้านธรรมพรหมปัญโญ-วิริยธโร บ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
▸วันที่ 17 (ช่วงเย็น) ที่สถานธรรมฯสาขายางงาม จ.เพชรบูรณ์
▸วันที่ 20 (ช่วงเย็น) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(หอประชุมภัทรมหาราช ชั้น 2) เขตบางเขน กรุงเทพฯ
▸วันที่ 24 (ช่วงเย็น) ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่34 (บก.มทบ.34) จ.พะเยา

 (จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูลค่ะ)
┈━┈━┈━┈━┈
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
รายละเอียดและแผนที่ของแต่ละวัน มีดังนี้
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

🔴วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562
กิจกรรม: สวดมนต์ตลอดวัน/ ช่วงค่ำหลวงตาม้าบรรยายธรรม
สถานที่: สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขานั่งคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/kvnxYDbsDPE2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 
091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: วัดอนุมัติวงศ์ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
(ที่วัดอนุมัติวงศ์แห่งนี้กำลังดำเนินการสร้างหลวงปู่ดู่ เนื้อปูน หน้าตักประมาณ 24 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/SbZJdCquRtE2

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: ครูบาสยาม 086-183-7884
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันเสารที่ 5 มกราคม 2562
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สันกำแพง จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/qyiEdQdZUeN2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุดในแผนที่ ให้เลี้ยวซ้ายจะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 083-567-5149
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562(มี 2 งาน)
(งานที่ 1) 
เวลา 13:00 น.- 14:00 น.
กิจกรรม: สวดมนต์กับหลวงตาม้า
สถานที่: ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/t4atP4oGS342

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 089-433-9513

และ
(งานที่ 2) 
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: วัดป่าพรหมปัญโญ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
(ที่วัดป่าพรหมปัญโญแห่งนี้กำลังสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานองค์หลวงปู่ดู่ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ http://goo.gl/maps/MzvqK

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 098-001-4986/ 096-854-5192
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักร วิริยธโร ๙ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/PQ6egq8hwgL2

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 089-433-3315
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
เวลา 09:00 น.
กิจกรรม: หล่อหลวงปู่ดู่(ปางพิจารณาธรรม) เนื้อทองเหลือง ความสูง 2.50 เมตร

*** ช่วงเย็น-ค่ำ
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
และที่วัดป่าฯ มีกิจกรรมอบรมการปฏิบัติแนวทางของหลวงปู่ดู่แบบง่ายๆ ทุกวันที่ 7-8-9 ของทุกเดือน 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/gLadYcp9LMM2

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 087-936-0899, 063-232-9299, 093-185-9045
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(ที่สาขาเชียงดาวแห่งนี้ กำลังดำเนินการสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก เนื้อปูน ความสูง 59 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/HJykBRMExVz

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 089-631-2908/ 081-595-4937
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/f6rncToGMwH2

-->> พิกัด 18°50'48.9"N 99°04'04.4"E

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่ : 080-516-6569
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่ : หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

- - >>แผนที่ https://bit.ly/2AGEEB6

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่ : 093-1403570, 095-1365599
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 18:00 -21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/3vrs8UhwnzQ2
┈━┈━┈━┈━┈
🔴 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: บ้านธรรมพรหมปัญโญ-วิริยธโร บ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

-->>แผนที่ https://g.co/kgs/ychzin

สอบถามเพิ่มเติม: 080-996-9664
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
เวลา 18:00 -21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ฝั่งเดียวกันกับ "ปั๊มปตท. หนองไผ่" ห่างจากปั๊มเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น จะมาจากทางไหนก็ต้องเริ่มต้นที่ปั๊มนี้)

(ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงามแห่งนี้กำลังดำเนินการสร้าง หลวงปู่ดู่นั่งห้อยขานั่งคอยลูกหลาน เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ)

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/kvnxYDbsDPE2
(เมื่อถึงจุดที่ปักหมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามป้าย "ทางเข้า" เรื่อยๆ จะเจอสถานธรรมฯ)

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 
091-295-6365
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หอประชุมภัทรมหาราช ชั้น 2)เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

-->>แผนที่ https://bit.ly/2BVVBqL

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 02-5783998 /064-256-5333
┈━┈━┈━┈━┈
🔴วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 18:00 - 21:00 น.
กิจกรรม: หลวงตาม้าบรรยายธรรม/ สวดมนต์รอบค่ำ
สถานที่: อนุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่34  (บก.มทบ.34) จ.พะเยา

-->>แผนที่ https://goo.gl/maps/QZQfzG4Xsep

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานที่: 091-069-8430
~~~~~~~~~~~~~~

***นอกเหนือจากวันต่างๆ ข้างต้นแล้ว จะเพิ่มเติมอีกเมื่อทราบข้อมูล และทั้งหมดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความเหมาะสม โปรดอ่านตารางอีกครั้งก่อนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

‧:❉:‧‧:❉:‧‧:❉:‧‧:❉:‧

เพิ่ม▶LINE@ วัดถ้ำเมืองนะ เป็นเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ไอดีคือ @watthummuangna (มี @ ข้างหน้า) >>สำหรับมือถือ เพิ่มเพื่อนโดยคลิก=>  http://line.me/ti/p/%40watthummuangna
••••••••••••••••••••

>>>ติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดถ้ำเมืองนะ คือเว็บไซต์ www.buddhaprompanyo.com
••••••••••••••••••••

สวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน
เพราะชีวิต..คือการบันทึกบุญ
อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยค่ะ
••••••••••••••••••••

  • 241 likes
  • 36 shares
  • 241 likes
  • 36 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE