LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

🇺🇸🇺🇸🇺🇸วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา ทุกสาขา ร่วมสืบสานมโนปนิธานหลวงปู่วัดปากน้ำที่จะขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลกจัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นตามที่ต่างๆระหว่างวันที่ 1 - 21 มิถุนายน รวม 335 ท่าน ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งของความวำเร็จ “ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นขอบทุกคน” นำบุญใสๆมาฝากลูกพระธัมฯทั่วโลกทุกท่าน
🌳วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรม ณ  Monrovia Library มีผู้ร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 20 ท่าน

💥ศูนย์ปฏิบัติธรรมอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรม3วันให้กับชาวท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 จำนวน20กว่าท่าน 

☘พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้ไปสอนสมาธิ ณ Tree Academy School On Tuesday, June 11 
🌕วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม Full moon meditation วันที่17 มิ.ย. มีผู้ร่วมปฏิบัติธรรม 60 ท่าน

🌎วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วันอังคาร ที่18 มิ.ย. เวลา19:00-20:30 น มีผู้ร่วมปฏิบัติธรรม 22 ท่าน
🌲วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่16 มิ.ย. มีผู้ร่วมปฏิบัติธรรม 13 ท่าน

☘วัดพระธรรมกายซีแอตเติล เปิดสอนสมาธิภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวท้องถิ่น ประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 8 ท่าน

🌏วัดพระธรรมกายออเรกอนจัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่น วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 ท่าน 

 🌟วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นที่ The Koa Yoga Studio เมือง Plant City รัฐ Florida มนวันที่ 15 มิ.ย. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 9 คน 

🌺ทีมงานวัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดกิจกรรมนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562  มีผู้สนใจมานั่งสมาธิ 9 ท่าน

🌹วัดพระธรรมกายซีแอตเติล เปิดสอนสมาธิภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวท้องถิ่น ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 16 ท่าน

🌴วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ได้จัดปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ให้แก่ชาวท้องถิ่น ที่ตึก Mode Apartment เมือง San Mateo วันที่ 12 มิย. 2562 โดยการแนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้น และ นำปฏิบัติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 35 ท่าน

🌸วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดกิจกรรม FMC Meditation Retreat เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ  Sherwin Clubhouse  เมือง Daytona มลรัฐฟลอริดาโดยมีชาวท้องถิ่นและชาวไทยมาร่วมนั่งสมาธิ 20 ท่าน 

🌳วัดพระธรรมกายดีซี สหรัฐอเมริกา จัดคลาสสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 คลาสแรก จัดขึ้นในตอนเช้จัดที่ห้องสมุด มีชาวท้องถิ่นมาร่วม 3ท่าน คลาสที่2 จัดขึ้นในภาคบ่ายที่วัดพระธรรมกายดีซี 17 ท่าน รวม 20 ท่าน

🌺วัดพระธรรมกายซีแอตเติล เปิดสอนสมาธิภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวท้องถิ่น ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 7 ท่าน 

🌹 วัดพระธรรมกายออเรกอนจัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่น เสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ท่าน

▶วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น ระหว่างเวลา 14:00 – 15:40 น. มีจำนวนสมาชิก 5 ท่าน

🌏วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 ทีมงานวัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดกิจกรรมนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น มีผู้สนใจมานั่งสม เปิดสอนสมาธิภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวท้องถิ่น ประจำวันพฤหัสบดีที่  6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 9 ท่าน

☘วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  เปิดสอนสมาธิภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวท้องถิ่น ประจำวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 6 ท่าน

🌏เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 วัดพระธรรมกายบอสตัน ได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่องศาสนาพุทธ โดยเฉพาะในช่วงสงครามกัมพูชา ที่ Bunker Hill Community Collage ให้นักศึกษา ESL มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 ท่าน

⭐ วันพุธที่ 5 เดือนมิถุนายน วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 4 ท่าน 
🌕โครงการ Mindful Relaxation โดยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ Therapy Center of Cedar Knolls รัฐ New Jersey มีสมาชิกเข้าร่วม 17 ท่าน

🌳วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 17 ท่าน

🌸วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 62 วัดพระธรรมกายออเรกอนจัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ท่าน 

▶วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น จำนวน 10 ท่าน ระว่างเวลา 9:30 – 11:10 น

🌕วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา
ได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิให้กับผู้สนใจในวันนี้มีชาวเนปาล 4 ท่าน

313

Share List

Log in to write a comment

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE