LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

ชาพระจันทร์ยิ้มAdd friend

งานนี้แฟนๆ ชาพระจันทร์ยิ้ม ห้ามพลาด❗❗❗
โปรโมชั่นสุดคุ้ม เมื่อซื้อชาพระจันทร์ยิ้มครบ 4 ห่อ แถมฟรี โฟมล้างหน้าหลอดใหญ่ 1 หลอด (โฟมล้างหน้าสูตรผิวกระจ่างใส ทำความสะอาดเครื่องสำอางค์และสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด)
✔ ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 23 ตุลาคม 2560
✔ โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทเท่านั้น
...See more

 • 2
 • 1 share

Log in to write a comment

แท้จริงแล้ว ทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ควรตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องประมาณปีละ 1 ครั้ง แต่ในรายที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคร้ายซึ่งมีความเสี่ยงในการสืบทอดทางกรรมพันธุ์ ก็อาจต้องตรวจเร็วกว่านั้น เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีนะคะ 💉...See more

 • 3
 • 1 share

Log in to write a comment

จากประสบการณ์ลูกค้าที่ดื่มชาพระจันทร์ยิ้มจริง 🍵
ทีมงานขอบคุณสำหรับรีวิวและความคิดเห็นของทุกท่านที่สนับสนุนและไว้วางใจในชาพระจันทร์ยิ้มได้มีส่วนดูแลสุขภาพ 👏👏
...See more

 • 2
 • 5 shares

Log in to write a comment

จากประสบการณ์ลูกค้าที่ดื่มชาพระจันทร์ยิ้มจริง 🍵
ทีมงานขอบคุณสำหรับรีวิวและความคิดเห็นของทุกท่านที่สนับสนุนและไว้วางใจในชาพระจันทร์ยิ้มได้มีส่วนดูแลสุขภาพ 👏👏
...See more

 • 1

Log in to write a comment

จากประสบการณ์ลูกค้าที่ดื่มชาพระจันทร์ยิ้มจริง 🍵
ทีมงานขอบคุณสำหรับรีวิวและความคิดเห็นของทุกท่านที่สนับสนุนและไว้วางใจในชาพระจันทร์ยิ้มได้มีส่วนดูแลสุขภาพ 👏👏
...See more

 • 1
 • 2 shares

Log in to write a comment

จากประสบการณ์ลูกค้าที่ดื่มชาพระจันทร์ยิ้มจริง 🍵
ทีมงานขอบคุณสำหรับรีวิวและความคิดเห็นของทุกท่านที่สนับสนุนและไว้วางใจในชาพระจันทร์ยิ้มได้มีส่วนดูแลสุขภาพ 👏👏
...See more

 • 1
 • 3 shares

Log in to write a comment

จากประสบการณ์ลูกค้าที่ดื่มชาพระจันทร์ยิ้มจริง 🍵
ทีมงานขอบคุณสำหรับรีวิวและความคิดเห็นของทุกท่านที่สนับสนุนและไว้วางใจในชาพระจันทร์ยิ้มได้มีส่วนดูแลสุขภาพ 👏👏
...See more

 • 1
 • 2 shares

Log in to write a comment

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close